Woord van de Raad van Bestuur

Onze organisatie in 2020

2020 is voor Star-shl op z’n minst een verrassend jaar geworden. Zoals dat voor vrijwel iedere organisatie binnen en buiten Nederland geldt. Alle zorgvuldig voorbereide plannen moesten in maart opzij worden gelegd door een virus dat de hele wereld overrompelde: Covid-19.

Lees verder

Image description

Governancecode Zorg en onze organisatie

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg gaat uit van zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. Star-shl gebruikt de code als een instrument om het bestuurlijk zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van Star-shl wordt gevormd door Louise verheij (voorzitter per 17 maart 2021), Paul Thijssen (vice voorzitter) Mark Boelhouwer, Edwin van der Meer en Stella Zonneveld (per 1 januari 2020)

Samenstelling raad van advies

De raad van advies wordt gevormd door externe leden. De voorzitter van de raad van bestuur is bij bijeenkomsten van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers van Star-shl aanschuiven. De raad van advies bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende externe leden: Hester Biersteker, Frank Broere, Richard van der Bijl, Marcel Koonings, Rob Luijben, Janneke Michiels, Marlies Livramento, Arie Speelman, Leon Vogels, Wouter van Werkum, Bart van Wijk en Jan Wuister.