De ogen en oren van de cliënt/patiënt

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid, zij praat mee vanuit de ervaring van cliënten/patiënten.

Sinds eind 2019 heeft Star-shl een cliëntenraad. In samenwerking met het Bestuursbureau van Star-shl en met ondersteuning vanuit het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) werden in dat jaar de noodzakelijke stappen voorbereid om tot de instelling van de Cliëntenraad te komen.

Op 23 december 2019 ondertekende de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Star-shl het Instellingsbesluit, de voorzitter van de Cliëntenraad het Reglement van de Cliëntenraad en beide voorzitters de Samenwerkingsovereenkomst. De Cliëntenraad van Star-shl is hiermee officieel opgericht volgens de “Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen” (Wmcz).

Image description

Jaarverslag Cliëntenraad

Bekijk het jaarverslag