De juiste zorg op de juiste plaats

Star-shl opereert in een sterk veranderend zorglandschap. Belangrijke externe ontwikkelingen zijn onder andere de toename van de prijsdruk in de diagnostiekbranche. Uitgangspunt voor ons beleid in de jaren 2021-2025 blijft: de juiste zorg op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Zodat de zorg voor iedereen die daar gebruik van moet maken, toegankelijk blijft. Nu en in de toekomst.

Intensieve samenwerking met huisartsen is daarbij de basis. Daarnaast streven we naar schaalvergroting door verdere integratie en samenwerking met ziekenhuizen. Er is een toenemende behoefte naar zorg op maat. Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking nodig en een groeiende behoefte aan centrale onafhankelijke diagnostiek, eenvoudige toegang voor alle betrokken disciplines, gegarandeerde ontsluiting van informatie en volledig digitaal. Star-shl staat voorgesorteerd, onze organisatie heeft een uitgangspositie gecreëerd die perspectieven biedt voor de toekomst.

Image description