Onze organisatie in 2020

2020 is voor Star-shl op z’n minst een verrassend jaar geworden. Zoals dat voor vrijwel iedere organisatie binnen en buiten Nederland geldt. Alle zorgvuldig voorbereide plannen moesten in maart opzij worden gelegd door een virus dat de hele wereld overrompelde: Covid-19.

Voor Star-shl betekende Covid-19 een ultieme test wat betreft de wendbaarheid van de organisatie en haar medewerkers. Als organisatie hebben we onze Covid-19 diagnostiekcapaciteit onder deze buitengewone omstandigheden razendsnel kunnen valideren en opvoeren. Zonder tekorten in afnamemateriaal en dankzij de inzet van ons nieuwe laboratorium en onze geweldige medewerkers, hebben we te allen tijde onze reguliere en de Covid-19 diagnostiek kunnen bieden.

Het was een uitdaging om reguliere diagnostiek veilig en toegankelijk te houden in 2020. We realiseerden in rap tempo bloedafname op afspraak, diverse vormen van COVID-19 diagnostiek, en we richtten onze diensten en prikposten Covid-bestendig in. Vele aanvragers en patiënten hebben aangegeven aan dat we op deze wijze goed aansloten bij hun behoeften.

Voor 2020 stond de afronding van de integratie van het laboratorium in Rotterdam naar één Laboratorium Informatie Systeem voorop. In 2020 is de integratie van de bloedafname voortgezet, met focus op verdere implementatie van het digitaal aanvragen. Door de Coronacrisis heeft een aantal geplande innovaties vertraging opgelopen en zijn andere projecten en diensten juist razendsnel ontwikkeld.

Extra aandacht is gegaan naar de sturing op de kwaliteit van onze dienstverlening. Enerzijds op het toezien van het behalen van de formele accreditaties zoals het NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging en het behouden van de ISO-15189 normering voor medische laboratoria. Anderzijds met betrekking tot onze medische en operationele kwaliteitsaspecten.

We danken onze zorgpartners in de regio voor het vertrouwen en de wijze waarop we in het afgelopen jaar samen de zorg in Zuidwest-Nederland hebben kunnen invullen. We sluiten 2020 af met een bijzonder gevoel van dankbaarheid voor de inzet van onze medewerkers.

Elke dag hebben we met alle medewerkers in volle overtuiging en inzet gewerkt aan medische diagnostiek. Achter elke diagnose schuilt een persoonlijk verhaal. Daarom geloven wij dat elke vraag onze speciale aandacht verdient voor een helder en betrouwbaar antwoord.

Raad van Bestuur Stichting Star-shl
Jeroen Bos   Astrid van der Put